Boende & miljö

Bild från boendemiljö - Ljusdals kommun

Boende & miljö

Aktuell information

Under sommarmånaderna har plan- och bygg och miljökontoret lägre bemanning och därmed något längre svarstider. Skicka gärna din fråga via e-post:
plan.bygg@ljusdal.se
miljo@ljusdal.se

Trevlig sommar!

I Ljusdals kommun finns goda möjligheter till ett attraktivt boende. Här kan du läsa om kommunens översikts­plan och detaljplaner, aktuella byggprojekt, hur det går till att söka bygglov och bostadsanpassning, var du lämnar avfall, hur du ansluter vatten och avlopp och får råd om energifrågor eller byggnadsvård.

Kommunen arbetar också aktivt med folkhälsa. Människors hälsa påverkas av allt från individens egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer och demokratiska rättigheter i samhället. Kommunen är därför en viktig aktör när det gäller att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling för människors hälsa.

Här kan du också hitta information om hur kommunen arbetar med miljöfrågor, hur du berörs av miljöbalkens regler, vilken sorts verksamhet som behöver anmälas eller som det behövs tillstånd för.

Hitta snabbt