Återuppbyggnad efter bränder 2018

Vill du återuppföra en eller flera byggnader som förstördes i sommarens bränder 2018? Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på. Kommunen följer ordinarie lagar, regelverk och taxor för återuppbyggnad av nedbrunna fastigheter.

Starta med grundläggande dokumentation

 1. Fotografera platsen som den ser ut efter branden
  Fotografera platsen för en helhetsbild, ta foto från flera vinklar/väderstreck
  Fotografera brandrester av byggnader
 2. Markera plats för byggnader på en karta (Plan och bygg kan hjälpa till med kartunderlag)
  Rita in var varje byggnad stod
  Ange byggnadernas användning (t ex fritidshus, gäststuga, förråd, dass)
 3. Samla fotografier före branden, som visar byggnader samt markanvändning
  Om det finns bilder som visar hur platsen med byggnader såg ut före branden så underlättar det beslutprocessen vid återuppförandet.

Riva och ta hand om brandrester

Troligen behöver du inget rivningslov eller göra rivningsanmälan. Du som är fastighetsägare ansvarar för att kvarvarande byggnadsmaterial som takplåt, tegel, med mera, fraktas till Åkerslund i Ljusdal eller annan återvinningscentral, om det inte kan återanvändas.

Bygglov

För att göra återuppbyggnad behöver du ansöka om bygglov, enligt Plan och bygglagen. Komplettera din ansökan med fotografier från den grundläggande dokumentationen. Läs mer om bygglov

Strandskydd

Om du vill göra återuppbyggnad inom strandskyddsområde (inom 100 meter från sjö, vattendrag eller Ljusnan) behöver du ansöka om strandskyddsdispens, enligt Miljöbalken. Läs mer om strandskydd

Taxa och avgifter

Vi debiterar ordinarie avgifter för handläggning, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Bygglov­handläggare

Johan Hydling
0651-183 05
johan.hydling@ljusdal.se

Per-Anders Stolt
0651-183 20
per-anders.stolt@ljusdal.se

Marita Åsberg
0651-183 04
marita.asberg@ljusdal.se

Kenneth Jakobas
0651-183 12
kenneth.jakobas@ljusdal.se

Relaterade sidor