Webbutbildning strandskydd

Bor du inom strandskyddat område? Eller är du bara nyfiken över hur reglerna egentligen ser ut? Strandskyddsdelegationen har tagit fram en webb­ut­bildning som riktar sig till allmänheten. Utbildningen förklarar strand­skydds­reglerna och deras syfte på ett lättillgängligt sätt.

Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfaren­hets­utbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Strandskyddsdelegationen vill bidra till att stärka kompetensen hos dem som arbetar med och kommer i kontakt med frågor som rör strandskyddet. Målet är att harmonisera och effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna, och i förlängningen öka legitimiteten för regelverket - samt främja tillväxt och attraktivt boende i hela landet.