Matförgiftningar och klagomål

Matförgiftning

Om du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad i Ljusdals kommun är det viktigt att du anmäler det till Miljöenheten så snart som möjligt så att vi kan utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas.

Symptom på matförgiftning kan vara illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån någon timme efter det att man åt till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Uppsök gärna en vårdcentral för provtagning för att om möjligt konstatera vad som orsakat matförgiftningen.

Finns det rester kvar av maten? Spara det i kylskåpet i sådana fall.

Du anmäler misstänkt matförgiftning via blankett för anmälan om matförgiftning eller kontakta Miljöenhetens avdelning för livsmedelskontroll här.

Det går bra att vara anonym men vi uppskattar gärna i så fall att du ringer direkt till en livsmedelsinspektör så att vi har möjlighet att få svar på fler frågor.

Tänk på att anonyma anmälningar kan vara svåra att utreda.

Allergiska reaktioner

Om du serverats eller köpt ett livsmedel som du reagerat på trots att du informerat om din allergi har livsmedelsföretagaren (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel.

Oftast är felet helt omedvetet och beror på kontaminering (att varor ”smittat” varandra) och brister i kunskap. Det är viktigt att anmäla dessa reaktioner för att Miljöenheten ska kunna göra utredning och incidenter kunna undvikas i framtiden.

Du anmäler misstänkt allergireaktion genom att kontakta Miljöenhetens avdelning för livsmedelskontroll här. Det går bra att vara anonym men vi uppskattar gärna i så fall att du ringer direkt till en livsmedelsinspektör så att vi har möjlighet att få svar på fler frågor.

Tänk på att anonyma anmälningar kan vara svåra att utreda.

Klagomål

Som konsument upptäcker man ibland brister i livsmedelshanteringen på t.ex. restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter, bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor.

Kontakta Miljöenhetens avdelning för livsmedelskontroll här om du upptäcker brister så tar vi upp det i livsmedelskontrollen.