Så går inventeringen till

Informationsutskick
Fastighetsägarna till de fastigheter som ingår i årets inventering får under vintern/våren ett utskick med information samt en enkät. Enkäten är frivillig men en hjälp för miljöinspektörerna när de ska bedöma din avloppsanläggning. Om du inte känner att du har tillräcklig kunskap om ditt avlopp för att fylla i enkäten får du
gärna skicka in den ändå med en ritning som anger var på tomten din anläggning finns.

Vill man som fastighetsägare närvara vid inventeringen måste man anmäla detta till miljöenheten i god tid via telefon eller mail. Miljöenheten återkommer sedan för att boka tid ungefär en vecka innan planerat besök i aktuellt område.

Inventering
Inventeringarna kommer att genomföras mellan april och oktober. Inventeringen görs endast utomhus och miljöinspektörerna som genomför inventeringen knackar alltid på och presenterar sig innan de börjar, om det finns någon hemma.

Vid inventeringen tittar miljöinspektörerna bland annat på:

  • Slamavskiljaren/brunnen för att se vilken typ av brunn det är samt antal kammare, om det finns T-rör, storlek (kvm) samt generellt skick (t.ex. tidigare översvämningar, skador, o.s.v.).
  • Eventuell fördelningsbrunn
  • Eventuell efterföljande rening, t.ex. infiltration eller markbädd
  • Eventuella luftningsrör
  • Eventuell provtagnings-/uppsamlingsbrunn eller
    utloppsrör
  • Markegenskaper samt vegetation i området

Det är bra om det är röjt runt avloppsanläggningen och om större prydnadsföremål är borttagna. Miljöinspektörerna lyfter själva på alla lock och lägger tillbaka dessa. I övrigt återställs det som går, men i vissa fall kommer vegetation runt anläggningen att skadas för att en bedömning ska kunna göras.

Efter inventering
Efter inventeringen skickas ett inspektionsprotokoll samt en faktura till fastighetsägaren. Inspektionsprotokollet ligger till grund för den bedömning som miljöinspektörerna kommer att göra för
din anläggning, Om du upptäcker felaktigheter i protokollet är det därför bra om du hör av dig så snart som möjligt till miljöenheten.

Om anläggningen uppfyller dagens krav kommer endast en inspektionsrapport att skickas ut till fastighetsägaren. Om anläggningen inte uppfyller dagens krav skickas ett beslut om förbud eller ett föreläggande om åtgärder till fastighetsägaren. Det kan dröja några månader innan man får sin inspektionsrapport eller beslut. Detta beror på att vi prioriterar att vara ute och inventera under barmarkssäsongen.

Hur gör jag om jag vet att min anläggning inte uppfyller dagens krav?
Om du vet med dig att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens miljökrav kan du slippa inventering samt inventeringsavgift genom att via särskild blankett själv ansöka om tillstånd för ny avloppsanläggning. Du kan också höra av dig till miljöenheten för att få ansökningshandlingar hemskickade.

Ta gärna hjälp av det medföljande informationsbladet ”Är det avlopp rött, gult eller grönt” eller läs vidare på Avloppsguiden
för att få hjälp med att själv bedöma status på din avloppsanläggning.

Själva avloppsansökan/-anmälan är alltid förenad med avgifter.