Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-01-29

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Paragrafer
§ 1-18

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-07

Datum då anslaget tas ned
2018-03-01

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-01-29

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-02-01

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-02-01

Paragrafer
§ 20-32

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-14

Datum då anslaget tas ned
2018-03-08

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-02-01

Allmänna utskottet 2018-02-06

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2018-02-06

Paragrafer
§ 1-16

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-12

Datum då anslaget tas ned
2018-03-06

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2018-02-06

Samhällsutvecklingsutskottet 2018-02-13

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Paragrafer
§ 9-24

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-15

Datum då anslaget tas ned
2018-03-09

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-02-13

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-02-14

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-02-14

Paragrafer
§ 25-46

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-15

Datum då anslaget tas ned
2018-03-08

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-02-07

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-02-07

Paragrafer
§ 8-12

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-15

Datum då anslaget tas ned
2018-03-08

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-01-31

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-01-31

Paragrafer
§ 2-14, 16-22

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-08

Datum då anslaget tas ned
2018-03-02

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-01-31

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-01-31

Paragrafer
§ 1, 15

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-31

Datum då anslaget tas ned
2018-02-22

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2018-02-08

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-08

Paragrafer
§ 8-17

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-13

Datum då anslaget tas ned
2018-03-07

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-02-08

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens AU 2018-02-19

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-02-19

Paragrafer
§ 9-13

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-22

Datum då anslaget tas ned
2018-03-16

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden 2018-02-22

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-22

Paragrafer
§ 13-26

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-22

Datum då anslaget tas ned
2018-03-16

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet MYN 2018-02-22

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320