Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2019-06-17

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Paragrafer
§ 94-99

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-19

Datum då anslaget tas ned
2019-07-11

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2019-06-17

Kommunfullmäktige 2019-06-10

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-10

Paragrafer
§ 83-93

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-14

Datum då anslaget tas ned
2019-07-08

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2019-06-10

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-06-25

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-06-25

Paragrafer
§ 142-145

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-27

Datum då anslaget tas ned
2019-07-18

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-06-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-06-11

Paragrafer
§ 46-58

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-17

Datum då anslaget tas ned
2019-07-09

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-06-11

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-07-30

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-07-30

Paragrafer
§ 117-121

Datum då anslaget sätts upp
2019-07-30

Datum då anslaget tas ned
2019-08-21

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-07-02

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-07-02

Paragrafer
§ 93-116

Datum då anslaget sätts upp
2019-07-03

Datum då anslaget tas ned
2019-07-24

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-06-04

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-06-04

Paragrafer
§ 64-76 samt 81-91

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-19

Datum då anslaget tas ned
2019-07-11

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-18

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-18

Paragrafer
§ 166-187

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-19

Datum då anslaget tas ned
2019-07-11

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2019-06-19

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-19

Paragrafer
§ 91-109

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-26

Datum då anslaget tas ned
2019-07-11

Sekreterare
Natalie Lundberg Upmark

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Samhällsservicenämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2019-06-20

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-20

Paragrafer
§ 58-66

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-25

Datum då anslaget tas ned
2019-07-17

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2019-06-20

Jävsnämnden

Revisionen

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2019-06-03

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-03

Paragrafer
§ 12-19

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-11

Datum då anslaget tas ned
2019-07-03

Sekreterare
Sofia Holm

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Övrigt

Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond

2019-06-12

Beslutsinstans
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond

Sammanträdesdatum
2019-06-12

Paragrafer
§ 10-12

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-25

Datum då anslaget tas ned
2019-07-17

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond

2019-05-09

Beslutsinstans
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond

Sammanträdesdatum
2019-05-09

Paragrafer
§ 8-9

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-25

Datum då anslaget tas ned
2019-07-17

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se