Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-06-17

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Plats
Ljusdalssalen

Tid
Kl 13.00

Ärenden

1.

Tom Westerberg, ärende 1-3
Helårsprognos 2019
Dnr 00191/2019 046

2.

Kommunens skattesats budgetår 2020
Dnr 00197/2019 045

3.

Budget 2020, ELP 2021-2022
Dnr 00042/2019 045

4.

Lasse Norin och Viktor Svensson, ärende 4
Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:52 m fl i Järvsö "Top resort 3"- antagande
Dnr 00461/2017 313

5.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom


Kommunfullmäktige 2019-06-10

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-10

Paragrafer
§ 83-93

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-14

Datum då anslaget tas ned
2019-07-08

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2019-06-10

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-05-29

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Paragrafer
§ 135-141

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-05

Datum då anslaget tas ned
2019-06-27

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-05-29

Kommunstyrelsen 2019-05-21

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-21

Paragrafer
§ 118-134

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-28

Datum då anslaget tas ned
2019-06-19

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-05-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-06-11

Paragrafer
§ 46-58

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-17

Datum då anslaget tas ned
2019-07-09

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-06-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Paragrafer
§ 43-45

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-29

Datum då anslaget tas ned
2019-06-20

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-05-20

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-06-04

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-06-04

Paragrafer
§ 77-80 samt 92

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-04

Datum då anslaget tas ned
2019-06-26

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-05-28

Beslutsinstans
Samhällservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Paragrafer
§ 74-100

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-03

Datum då anslaget tas ned
2019-06-25

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-05-28

Samhällsservicenämnden 2019-05-28

Beslutsinstans
Samhällservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Paragrafer
§ 84

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-28

Datum då anslaget tas ned
2019-06-19

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-05-28

Utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Revisionen

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2019-06-03

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-03

Paragrafer
§ 12-19

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-11

Datum då anslaget tas ned
2019-07-03

Sekreterare
Sofia Holm

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se