Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2019-11-04

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Paragrafer
§ 123-151

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-11

Datum då anslaget tas ned
2019-12-03

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-11-04

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-11-06

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Paragrafer
§ 201-217

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-12

Datum då anslaget tas ned
2019-12-04

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-11-06

Kommunstyrelsen 2019-10-02

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Paragrafer
§ 173-200

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-21

Datum då anslaget tas ned
2019-11-12

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-10-22

Paragrafer
§ 108

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-28

Datum då anslaget tas ned
2019-11-19

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-10-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-10-15

Paragrafer
§ 93-107

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-22

Datum då anslaget tas ned
2019-11-13

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-10-15

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-10-22

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-22

Paragrafer
§ 228-229, 231-236 samt 238-249

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-30

Datum då anslaget tas ned
2019-11-21

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-10-08

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-10-08

Paragrafer
§ 145-155 samt 157-170

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-22

Datum då anslaget tas ned
2019-11-13

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-10-22

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-22

Paragrafer
§ 230 och 237

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-22

Datum då anslaget tas ned
2019-11-12

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2019-10-23

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-23

Paragrafer
§ 148-163

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-31

Datum då anslaget tas ned
2019-11-22

Sekreterare
Kristina Bergström

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-10-23

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-23

Paragrafer
§ 138-153

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-28

Datum då anslaget tas ned
2019-11-19

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-10-23

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2019-10-24

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Paragrafer
§ 90-101

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-29

Datum då anslaget tas ned
2019-11-20

Sekreterare
Jessica Lövdahl

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2019-10-24

Jävsnämnden

Revisionen

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2019-10-28

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-28

Paragrafer
§ 27-35

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-05

Datum då anslaget tas ned
2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se