Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-03-12

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Paragrafer
§ 29-49

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-25

Datum då anslaget tas ned
2019-04-15

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2020-03-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-25

Paragrafer
§ 24-26

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-26

Datum då anslaget tas ned
2020-04-21

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2020-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-17

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Paragrafer
§ 22-23

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2020-03-17

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-03-10

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Paragrafer
§ 37-57

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-25

Datum då anslaget tas ned
2020-04-16

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-24

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-24

Paragrafer
§ 40-41 samt 50

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-24

Datum då anslaget tas ned
2020-04-15

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-02-27

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-02-27

Paragrafer
§ 36

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-10

Datum då anslaget tas ned
2020-04-02

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2020-03-10

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Paragrafer
§ 41-56

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-16

Datum då anslaget tas ned
2020-04-07

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2020-03-10

Utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2020-03-10

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Paragrafer
§ 1-2

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Krisledningsnämnden 2020-03-17

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Paragrafer
§ 1

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se