Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse kommunfullmäktige 2019-02-25

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-02-25

Plats
Ljusdalssalen

Tid
Kl 18:00

Ärenden

1.

Genomfart Ljusdal
Dnr 00283/2016 250

2.

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gällande uppsägningar kontra rekryteringsbehov inom äldreomsorgen. Svar
Dnr 00044/2019 022

3.

Medborgarförslag med önskemål om övergångsställe vid Gärdeåsskolan - anmälan

Dnr 00019/2019 252

4.

Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Isa Evansson (S)
Dnr 00001/2019 022

5.

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Jörgen Brink (C)
Dnr 00013/2019 022

6.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Kommunfullmäktige 2019-01-28

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Paragrafer
§ 1-9

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-06

Datum då anslaget tas ned
2019-02-28

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2019-01-28

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-02-05

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-05

Paragrafer
§ 21-37

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-12

Datum då anslaget tas ned
2019-03-06

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-02-05

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-19

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-19

Paragrafer
§ 68-70, 72 och 75

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-19

Datum då anslaget tas ned
2019-03-13

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-06

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-06

Paragrafer
§ 50-62

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-13

Datum då anslaget tas ned
2019-03-06

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott  2019-02-04

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-02-04

Paragrafer
§ 1

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-04

Datum då anslaget tas ned
2019-02-26

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-23

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-23

Paragrafer
§ 25-28,33-40, 42-49

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-31

Datum då anslaget tas ned
2019-02-22

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-01-30

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-30

Paragrafer
§ 10-15

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-04

Datum då anslaget tas ned
2019-02-26

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-01-30

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2019-01-24

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Paragrafer
§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-24

Datum då anslaget tas ned
2019-02-23

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2019-01-24

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2019-01-29

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2019-01-29

Paragrafer
§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-13

Datum då anslaget tas ned
2019-03-07

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Valnämnden 2019-02-08

Beslutsinstans
Valnämnd

Sammanträdesdatum
2019-02-08

Paragrafer
§ 1-18

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-13

Datum då anslaget tas ned
2019-03-07

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se