Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020-01-27

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-01-27

Paragrafer
§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-04

Datum då anslaget tas ned
2020-02-26

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KF 2020-01-27

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-06

Paragrafer
§ 18-28

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-12

Datum då anslaget tas ned
2019-03-05

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2020-02-06

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-18

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-18

Paragrafer
§ 31

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-18

Datum då anslaget tas ned
2020-03-11

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-02-11

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-02-11

Paragrafer
§ 33-35

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-11

Datum då anslaget tas ned
2020-03-04

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2020-02-11

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-11

Paragrafer
§ 20-40

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-17

Datum då anslaget tas ned
2020-03-10

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2020-02-11

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2020-02-20

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-20

Paragrafer
§ 10-16

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-26

Datum då anslaget tas ned
2020-03-18

Sekreterare
Jessica Lövdahl

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2020-02-20

Jävsnämnden

Revisionen

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se