Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2019-09-30

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-09-30

Paragrafer
§ 100-122

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-08

Datum då anslaget tas ned
2019-10-30

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-09-10

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-09-10

Paragrafer
§ 160-172

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-20

Datum då anslaget tas ned
2019-10-14

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-09-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-17

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Paragrafer
§ 76-92

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-23

Datum då anslaget tas ned
2019-10-15

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-09-17

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-10-08

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-10-08

Paragrafer
§ 156

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-08

Datum då anslaget tas ned
2019-10-30

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-10-01

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-01

Paragrafer
§ 226-227

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-01

Datum då anslaget tas ned
2019-10-23

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-17

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Paragrafer
§ 208-225

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-25

Datum då anslaget tas ned
2019-10-17

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-09-03

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-09-03

Paragrafer
§ 122-144

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-18

Datum då anslaget tas ned
2019-10-11

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-18

Paragrafer
§ 126-142

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-23

Datum då anslaget tas ned
2019-10-15

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
ON 2019-09-18

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-10-01

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-04

Paragrafer
§ 126-137

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-03

Datum då anslaget tas ned
2019-10-25

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-10-01

Samhällsservicenämnden 2019-10-01 OJ

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-04

Paragrafer
§ 129

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-01

Datum då anslaget tas ned
2019-10-23

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-10-01 OJ

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2019-09-24

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-19

Paragrafer
§ 87-89

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-27

Datum då anslaget tas ned
2019-10-19

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2019-09-24

Utbildningsnämnden 2019-09-19

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-19

Paragrafer
§ 77-86

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-27

Datum då anslaget tas ned
2019-10-19

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2019-09-19

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2019-09-10

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2019-09-10

Paragrafer
§ 15-16

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-12

Datum då anslaget tas ned
2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se