Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen består av tolv verksamhetsområden

 • Ekonomi
 • HR (Human Resources)
 • Information
 • Inköp och upphandling
 • Internservice
 • Juridik
 • Kommunkansli
 • NärLjus
 • Projektstöd
 • Säkerhetsfrågor
 • Utredning
 • Utvecklingsfrågor

Kommun­chef

Nicklas Bremefors

0651-180 00

nicklas.bremefors@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Kommunstyrelseförvaltning

Bitr. kommunchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se