Utvald? Kom ihåg att svara på SCB:s medborgarundersökning

Vad tycker du om din kommun? SCB:s undersökning blir bättre och mer rättvisande ju fler som svarar! Du som svarar hjälper till att beskriva hur invånare ser på kommunen som plats och på kommunens verksamheter. Tack för att du svarar!

Hur går det till?

Du som är utvald att delta i undersökningen kan svara på pappersenkäten som har kommit till dig via post, eller svara via webben. Information om inloggningsuppgifter finns på pappersenkäten. Webbenkäten går att besvara på svenska och engelska , 369.6 kB.. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska , 210.7 kB..

Sista svarsdag för årets enkät är 3 november. Postenkäter behöver postas senast 31 oktober. Resultatet presenteras i december.