Allt fler nior avstår alkohol och tobak

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland 16-åringar i Ljusdals kommun. Andelen som någon gång konsumerat alkohol, druckit hembränt och som rökdebuterat tidigt har minskat i årets mätning jämfört med tidigare mätningar.

Att antalet som konsumerat alkohol minskat är statistiskt säkerställt. Vad gäller hembränt och tidig rökdebut är det inte statistiskt säkerställt men en synlig trend.

Årets undersökning om alkohol, tobak och narkotika bland skolelever i årskurs 9 i Ljusdals kommun visar att de senaste årens trend med färre 16-åringar som dricker alkohol håller i sig. I år har 41 procent svarat att de någon gång använt alkohol mot 58 procent 2014.

Nedgången är statistiskt säkerställd jämfört med förra mätningen när det gäller andelen som någon gång konsumerat alkohol. I övrigt är förändringarna små och inte statistiskt säkerställda.

- Vi kan se att den nedåtgående kurvan av alkohol- och tobaksanvändare har planat ut. Även en viss ökning finns inom vissa områden. Vi ska dock komma ihåg att ingen av dessa förändringar är statistiskt säkerställda. Men det är viktigt att tag i de problem som finns och arbeta förebyggande. Målet är att inget barn i grundskolan ska använda tobak, alkohol eller narkotika, säger Marlene Westin, folkhälsoutvecklare, Ljusdals kommun.

I enkäten undersöks också om eleverna haft undervisning om alkohol, narkotika och tobak under läsåret. Andelen som angett att de har haft ANT-undervisning har minskat över tid. I årets undersökning anger över hälften av eleverna att de inte har haft undervisning om alkohol, narkotika och tobak.

Föräldrarna spelar en viktig roll för ungdomarnas beteende. 6 procent av eleverna i Gävleborg anger att deras föräldrar accepterar att de röker cigaretter och/eller snusar och/eller dricker sig berusade och/eller använder narkotika.

- Vi ser flera skillnader mellan denna grupp elever och övriga. Bland annat är andelen tobaksanvändare och riskkonsumenter av alkohol högre bland elever med tillåtande föräldrar, säger Evelina Johansson, utredare vid Samhällsmedicin, Region Gävleborg.

Kontaktperson:
Marlene Westin
Folkhälsoutvecklare, Ljusdals kommun
Tel: 0651-182 22
E-post: marlene.westin@ljusdal.se