Överförmyndare och god man

I varje svensk kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av dessa insatser. Syftet är att rättsliga förluster inte ska uppstå för dem som av olika anledningar inte själva kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av en lag som heter föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommuner samarbetar kring överförmyndarfrågor sedan maj 2011 och ingår alla i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Observera att överförmyndarnämnden eller överförmyndaren fortfarande finns kvar i respektive kommuner. Det är endast handläggningen som flyttats till den gemensamma överförmyndarenheten i Bollnäs.

Kontakt med överförmyndar­enheten (handläggning)

Länken tar dig till kontaktpersoner som gäller för Ljusdal men som finns på Bollnäs kommuns hemsida samt blanketter för ansökan m.m.

Kontakt med överförmyndar­nämnden

Förtydligande:
Namn och kontaktuppgifter för alla ledamöter i överförmyndar­nämnden finns via ovanstående länk. Välj Överförmyndarnämnden i fliken "Alla beslutsinstanser".

Relaterade sidor

Kontakta oss

Överförmyndarenheten
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs
overformyndare@bollnas.se

Telefon
0278-250 04

Fax
0278-252 03

Ordinarie telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag
10.00 - 12.00

Fredag
11.00 - 12.00