Gör köpingen ännu bättre!

Grupperna har nu hunnit ha några möten där vi diskuterat de inkomna förslagen och i första hand tittat på de förslag som är relativt enkla att börja arbeta med. Det finns flera andra förslag som bearbetas i olika grupper och som är mer komplexa. Dessa listor uppdateras kontinuerligt.

Med i grupperna sitter privatpersoner, butiker och övriga företag, fastighetsägare, kommuntjänstemän och Ljusdal i Centrum. Här intill kan du se hur resonemanget gått kring de olika förslagen (Plats och utbud prioriterad lista) samt arbetet med identitet/ varumärke.
Vill du också engagera dig? Anmäl intresse längre ner på sidan!

Arbetet med de inkomna förslagen fortsätter nu i våra tre arbetsgrupper:

  • Varumärke/identitet
  • Plats och utbud
  • Trygghet och tillgänglighet

Vill du lämna en idé eller engagera dig i någon av grupperna. Skriv dina uppgifter här:Intresseanmälan till arbetsgrupper (valfritt)
Intresseanmälan till arbetsgrupper (valfritt)Ange dina kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter
Vad händer härnäst?

MÖTE 18 JANUARI
Samtliga fokusgrupper

Plats:
Kommunhuset, Tallåsenrummet, plan 1, Ljusdal

Tid:
onsdag 18 januari
klockan 16-18, därefter stadsvandring.

Vi samlar alla fokusgrupper tillsammans för att presentera vad som har gjorts, vad vi tillsammans har åstadkommit, samt hur vi tänker oss det fortsatta arbetet.

Ljusdal - avgränsade fokusområde

Ljusdal - avgränsade fokusområde