Arbete

Arbetspendling och distansarbete

De goda kommunikationerna som finns gör att kommunens invånare når en stor arbetsmarknad genom pendling. Det väl utbyggda bredbandsnätet ger också goda förutsättningar för avståndsoberoende arbete.

Utveckling och nyetableringar av företag

Kommunens näringspolitiska stiftelse NärLjus arbetar aktivt för att utveckla befintliga företag och åstadkomma nyetableringar. Om du har frågor som rör företagande, kontakta gärna NärLjus.