Uppfinningar och innovationer

Alla tekniska konstruktioner som skapas och används av människor och inte är av naturen, är uppfinningar. Att använda ett existerande föremål på ett nytt sätt eller tillverka en existerande produkt i ett annat material än tidigare, kan räknas som en innovation.

Genom ALMI kan du som företagare/innovatör/uppfinnare få stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell.