Tips och råd covid-19

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Här är ett antal tips och råd på åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna av den rådande situationen i samband med covid-19.

 • Ansöka om dispens från årsrapporter (både interna och externa verksamheter) och dispens gällande provtagningsplaner genom att kontakta Miljöenheten, miljo@ljusdal.se
 • Icke nödvändiga tillsynsbesök från miljöenheten avseende företag flyttas fram
 • Om du har minskade sopor kontakta Ljusdals Energi som kan anpassa hämtningarna och kostnaderna
 • Ta kontakt med din bank de har beredskap för lättnader gällande amorteringar och möjligheten till checkkrediter
 • Inled leverantörsdialoger tidigt vid behov av förlängningar av betalperiod.

Vad gäller för dig som hanterar livsmedel

Livsmedelsverket har nu en frågor-och-svar-sida gällande Corona för företag.

Anstånd med betalning av tillsynsavgifter

Ljusdals kommun fakturerar årligen tillsynsavgifter för livsmedelstillsyn, miljöskydd, hälsoskydd, m.m. Årets fakturering i detta avseende är till stora delar verkställd. I den mån fakturorna inte är betalda erbjuder kommunen förlängd kredittid för att mildra effekter på företagen av corona/covid-19.

För att ge anstånd med betalning behöver vi uppgift om:

 1. Fakturanummer
 2. Kundnummer
 3. Företagsnamn (firma)
 4. Belopp
 5. Tid som önskas för anståndet (t.ex. 3 eller 6 månader)
 6. Kontaktperson, namn, telefonnummer och e-postadress

Ansökan om anstånd skickas med e-post till eko@ljusdal.se

De tillsynsavgifter som återstår att fakturera gäller alkoholtillstånd. Som förfallodag för dessa fakturor åsätts 2020-10-31 redan vid utfärdandet.

Möjlighet för restaurangägare att öppna uteserveringar tidigare

Samhällsserviceförvaltningen meddelar att beslut har tagits som möjliggör för restaurangägare att öppna sina uteserveringar tidigare i år, redan i april.

Här hittar du en skylt att skriva ut som kan vara bra att ha i butik och restaurang

Tillväxtverket

Tillväxtverket informerar om korttidsarbete (korttidspermittering)

Länsstyrelsen Gävleborg

Det finns möjlighet att söka anstånd för betalning till fakturor som kommer från Länsstyrelsen.

Almi Gävle Dala

För att se över sin ekonomi kan ett möte med en rådgivare vara bra. Almi erbjuder nu att få en genomgång kostnadsfritt.

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat all myndighetsinformatin om covid-19 som kan vara bra för dig som företagare att känna till, såsom:

 • Anstånd med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningsproblem
 • Säga upp personal
 • Finansiering, stöd och rådgivning
 • Nya regler vid sjukdom
 • Resor och transporter
 • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster
 • Allmänna sammankomster och bolagsstämmor
 • Övrig information från myndigheter.

Skatteverket informerar

Arbetsgivaravgifter, skatter, deklarationer. Vad är det som gäller i covid-19 tider. Läs mer på skatteverket.se och se deras webinarier.