Våra filmer om Lamä - Tillsammans gör jag skillnad!

Jenny Norberg presenterar tanken bakom "Lamä - Tillsammans gör jag skillnad!"

Anna Wallby som är miljöinspektör kontrollerar bland annat dricksvatten och livsmedel.

Per-Anders Stolt arbetar som bygglovshandläggare pratar om utökad remissgrupp.

Maria Persson är verksamhetschef för Internservice och arbetar bl.a. med kostfrågor i kommunen.