Vi gôr’t LAMÄ

Känner du dig dôven och husvill? Håller företaget på att örmas mé dej? Ôcken tur du har oss som arbeter lamä! Vi försöker inte vara maschkvälna hän, vi vill bara att du ska hågsa vårt koncept!

Under 2019-2020 gick vi på Ljusdals kommun utbildningen Förenkla Helt Enkelt – ett initiativ som syftar till att förbättra kontakten mellan kommunen och näringslivet. Att det ska vara smidigt att starta upp och driva företag här, är något som är av intresse för alla. För den som behöver hjälp, stöd och vägledning i sitt företagande ska vi finnas till hands, och för att vi ska kunna dra vårt strå till stacken behöver vi en förståelse för företagarnas behov.

Det är ett givande och ett tagande och vi gôr't lamä – hälsingemål för ”vi gör det tillsammans”. Sedan vi gick utbildningen har vi gjort en handlingsplan för att förbättra arbetet för näringslivet. Vi har bland annat förändrat vårt arbetssätt när det kommer till ärenden och frågor, genom att införa arbetssättet lotsande funktion. För att du som företagare ska få svar på dina funderingar snabbare oavsett vem du har dialog med inom kommunen.

Baserat på förslag på förbättringar har vi även valt att satsa lite extra på vår kommunikation, så att du ska få bättre koll på vad som är på gång inom kommunen.

Öcken ä vi rå? Jo vi är alla tjänstepersoner som jobbar med företagsärenden i kommunen, t ex näringslivskontoret, plan och bygg, räddningstjänsten, miljöenheten och alkoholhandläggare. Jorå, kanske är vi lite jolliga trots allt, fast vi är ju ändå hälsingar...