Landsbygdsutveckling

NärLjus arbete med att utveckla landsbygden är att stödja idéer och engagemang, så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö.

Detta görs i nära samarbete med det lokala civilsamhället i form av byaråden runt om i Ljusdals kommun.