Servicepunkter

Vad är en Servicepunkt?
Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning på landsbygden, de är ett viktigt nav för sin ort och för den service som de kan komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga mötesplasen i en by/ort.

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framför allt vinster i form av tid och ekonomi för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens medborgare.

På en servicepunkt ska du kunna få hjälp med:

  • Enklare kommunal information och blanketter till kommunen
  • Cafehörna - mötesplats
  • Lån av dator med internetkoppling
  • Erbjuda möjlighet till kopiering, skanning och utskrifter
  • Anordning av minst tre aktiviteter per år
  • Trådlöst wi-fi
  • Turistinformation inklusive broschyrer
  •  Hemkörning av livsmedel och övriga varor
  • Tillsyn av återvinningsstation och anslagstavla