Utökad service för företag med eget vatten

Företagare – nu kan du lämna in dina vattenprover på kommunhuset eller på din servicepunkt

NärLjus i samverkan med Miljöenheten

Miljöenheten får återkommande input att det är svårt för dig företagare, att skicka in dina dricksvattenprover för analys.

Det är långt att åka till närmaste inlämningsställe och skickas provet via post, kommer det sällan fram till labbet i tid. För att underlätta transportproblematiken erbjuder kommunen nu inlämning av vattenprover på kommunhuset där kommunen sen står för transporten.

Inlämning av vattenprov på kommunhuset
För att kunna lämna in provet på kommunhuset måste du beställa analysen hos kommunens upphandlade labb SGS, https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden. Du beställer och bekostar själva den analys du vill ha, tar provet och packar det som vanligt. Väskan med vattenprovet lämnas sedan in på kommunhuset som ombesörjer och bekostar transporten.

Inlämning av prov sker 2:a tisdagen i februari, maj, augusti och november mellan kl. 07.00-12.00 hos NärLjus (ingång på baksidan av kommunhuset i Ljusdal, Lilla Vintergatan 2C).

Har du för avsikt att lämna in prov? För att vi ska kunna samordna transporten behöver du anmäla detta till NärLjus senast dagen före inlämning. Eposta: narljus@ljusdal.se eller sms/ring: 070-368 16 46 eller 065118800

Kommande inlämningar blir således:
9 november 2021
8 februari 2022
10 maj 2022
9 augusti 2022
8 november 2022… osv…

Inlämning av vattenprov i Los och Ramsjö
Det finns även möjlighet för dig som vill lämna in vattenprov på servicepunkterna i Los och Ramsjö samma datum som ovan. I Los lämnas prov in på Lottaboden mellan kl. 09.00-10.00 och i Ramsjö lämnas prov in på Tempo mellan kl. 09.00-10.00.

För frågor eller mer info om vattenprover, kontakta miljo@ljusdal.se

PS! Ett tips! Skriv Miljöenhetens e-mail: miljo@ljusdal.se som kopiemottagare på följesedeln på provet, då skickas analysrapporten till dem automatiskt!