Anhörigcenter

På vårt anhörigcenter erbjuder vi:

  • Individuella stödsamtal
  • Gemenskap med andra i form av olika aktiviteter
  • Samtalsgrupper där man möter andra anhöriga
  • Föreläsningar
  • Information och vägledning

Hos oss finns:

  • Anhörigkonsulent
  • Anhörigstödjare
  • Anhöriga eller närstående
  • Frivilliga från olika föreningar och organisationer

Anhörigcenter

Ljusdal - Tingshuset
Tingsgatan 2
827 32  Ljusdal
0651-183 46