Vård- & omsorgsboenden

När stöd och hjälp i det egna hemmet inte längre är tillräcklig kan den enskilde individen ansöka hos kommunens bistånds­handläggare om vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboende ges omvårdnad och service dygnet runt.  

Totalt finns det i kommunen sju vård- och omsorgsboenden. Några lägenheter är anpassade för makar/sambor. På några av dessa boenden finns även lägenheter avsedda för korttidsvistelse.

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika vård- och omsorgsboendena. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.