Trygghetstelefon

Syftet med trygghetstelefon är att underlätta för personer att bo kvar i det egna hemmet. Med trygghetstelefon går det att larma om hjälp när som helst på dygnet.

Trygghetstelefonen är personlig och ska användas av dig i bostaden vid oförutsedda hjälpbehov, exempelvis om du ramlat, blir sjuk eller behöver hjälp av någon annan anledning. Larmknappen kan bäras runt halsen eller runt handleden. Du larmar genom att trycka på larmknappen eller trygghetstelefonen. När du har larmat finns det personal som svarar dygnet runt och som åker hem till dig om det behövs.

För att få en trygghets­telefon krävs ett beslut från en biståndshandläggare i kommunen.

Blir du akut sjuk ska du alltid ringa larmnumret 112. För sjukvårdsupplysning ringer du 1177.

Den hemtjänstutförare du har valt installerar din trygghetstelefon och besvarar även eventuella larm från dig klockan 07.00-22.00. Kommunens nattpatrull besvarar larm klockan 22.00-07.00. Om du inte har andra insatser än trygghetstelefon kommer din utförare att vara Ljusdals kommuns hemtjänst.