Projekt - AME

Det pågår tre olika projekt inom AME. Ett riktat mot unga som blvit arbetslösa på grund av pandemin, ett för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning samt Fritidsbanken. Läs mer om projekten under respektive undersida.

Kontakta oss

Fritidsbanken
Tobias Wiklund
0651-76 14 40
tobias.wiklund@ljusdal.se

Hållbart arbetsliv i Ljusdal
Lisa Arvsten
073 - 274 73 75
lisa.arvsten@ljusdal.se

React - EU Ung Nystart
Josefin Karlsson
070-202 41 32
josefin.karlsson@ljusdal.se