Personal

Jörgen Östh - Tjänsledig

Arbetsledare / handledare

Jag har jobbat på UNIK sedan starten 2007 och är anställd som arbetsledare. Mina arbetsuppgifter är att leda, fördela och organisera arbetet på UNIK. Resterande tid handleder jag våra deltagare i UNIK huset eller Butik UNIK. Jag tillbringar gärna tid i snickeriet och delar med mig av mina kunskaper som utbildad byggnadsvårdare.

Tidigare har jag jobbat 16 år inom omsorgen som handledare i gruppbostäder och daglig verksamhet. Jag har också jobbat inom restaurangbranschen som utbildad bartender.

Fritiden tillbringar jag med familjen men ser alltid till att få lite tid över till sport, som ger mig både träning och utlopp för det sociala kontaktbehovet.

Kontakt
jorgen.osth@ljusdal.se
073-274 62 45

Katarina Krantz

Vikarie för Jörgen Östh / handledare / hunddagisansvarig

Jag har jobbat på UNIK  sedan 2011, främst med ungdomarna på hunddagis, men också med övriga sysslor i verksamheten samt med samtal. Jag är positiv och väljer att se möjligheter i stället för hinder, utforskar ungdomarnas intressen och  inneboende styrkor och bygger vidare på dessa. På måndagar jobbar jag i Butik UNIK tillsammans med våra ungdomar.   Tiden innan UNIK arbetade jag med uppstarten av det kommunala ungdomsuppföljningsansvaret (KUA) och med kartläggning och uppsökande av ungdomar i den målgruppen. För övrigt har jag en bred yrkeserfarenhet, bland annat många år som frisör, drivit eget företag, arbetat på olika behandlingshem, dels med inriktning ungdomar, dels med inriktning mot med barn/familj med mera.

Familjen, promenader, pyssel i växthuset och små sten- och gjutprojekt, är några av fritidssysslorna. Jag är engagerad som kontaktperson och har uppdrag som styrelseledamot i en ideell förening. Kraft hämtar jag vid stugan och bakom flötet på fisketur. Jag tycker också om att  resa, gärna till solen.

Kontakt
katarina.krantz@ljusdal.se
073-275 49 22

Lisa Arvsten

Coachansvarig / handledare / skyddsombud

Jag har varit anställd på UNIK sedan augusti 2010. Jag är coach och handledare, vilket innebär att jag har ansvar för enskilda samtal med alla deltagare samt att jag finns tillgänglig i UNIK-huset och butik UNIK som handledare. Coachsamtalen handlar mycket om att möta varje enskild person där just hon/han befinner sig och att finna vägar vidare på olika sätt.   

Jag är socionom sedan 2003 och har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Jag har arbetat med ungdomar, barn samt familjerättsfrågor inom individ- och familjeomsorgen. Jag har också arbetat en kortare tid som skolkurator på gymnasieskolan. Innan jag sadlade om och blev socionom arbetade jag med lite diverse, bland annat inom djur/jordbruk och som florist.

På fritiden är det barnen som kommer i första hand. Därefter kommer mina "gamla" intressen - mina två hästar, trädgården, inredning/renovering, musikupplevelser, att umgås med vänner och att baka. Jag älskar solen och att få vara ute så jag försöker ta långa promenader och det händer att jag joggar ibland.

Kontakt
lisa.arvsten@ljusdal.se
073-274 73 75

Leif Strid

Transport / handledare

Kontakt
leif.strid@ljusdal.se
072-249 78 16

Peter Subäck

Handledare

Kontakt
peter.suback@ljusdal.se
070-579 67 62