UNIK-enkäten

Dessa enkäter riktar sig till dig som är deltagare i UNIK:s verksamhet. Följ länken för den enkät du ska besvara.

Fråga din handledare om du är tveksam till vilken av enkäterna du ska besvara.

Enkäter juni 2021
Går att besvara från 14 juni till 2 juli.