Kontakt

Enhetschef

Peter Knapp

070-191 30 57

peter.knapp@ljusdal.se

Vikarie för Jörgen Östh / handledare / hunddagisansvarig

Katarina Krantz

073-275 49 22

katarina.krantz@ljusdal.se

Coachansvarig / handledare / skyddsombud

Lisa Arvsten

073-274 73 75

lisa.arvsten@ljusdal.se

Handledare

Peter Subäck

070-579 67 62

peter.suback@ljusdal.se

Transport / handledare

Leif Strid

0651-187 53 (bokning av hämtningar och leveranser)
072-249 78 16

leif.strid@ljusdal.se