Resursteam för familj och stödgrupp för barn

Resursteamet inom individ- och familjeomsorgen erbjuder stödinsatser till barn och familjer. En del insatser kräver utredning och biståndsbeslut från kommunen medan andra är öppna för alla.

Råd och stödsamtal till föräldrar och ungdomar över 18 år är öppna för alla.
Vi kan ge upp till tre kostnadsfria samtal. Ta kontakt direkt med resursteamet i exempelvis följande fall:

 • Du känner oro för hur ditt barn mår
 • Du har problem i föräldraskapet, till exempel när det gäller att sätta gränser och regler
 • Vid styvfamiljsproblematik
 • Vid relationsproblem
 • Vid skolproblem

Resursteamet erbjuder även stödgrupper för barn och ungdomar med separerade föräldrar och föräldrar med missbruk. En av dessa grupper är Barn i Föräldrars Fokus (BIFF). En utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Nedanstående insatser kräver att kommunen gör en utredning och fattar ett beslut om insats. Tag då kontakt med barn- och familjeenheten.

 • ART (Aggression Replacement Training) individuellt, ART i grupp och Familje-ART (moral, känslokontroll och social färdighetsträning)
 • Nätverksmöten - sammankallanden av viktiga personer i ens närhet för att gemensamt söka nya vägar och lösningar
 • Individuella samtal med barn och ungdomar
 • Samtal med föräldrar
 • Familjesamtal
 • Samspelbehandling enligt Marte Meo-metoden (videofilmade samspelssituationer med föräldrar och barn/ungdom utgör grund för arbetet)
 • Familjebehandling i hemmet med miljöterapeutiskt anslag
 • Stöd till barn/ungdom efter avslutad placering i familjehem/institution
 • Stöd till biologisk förälder efter hemflytt av placerat barn/ungdom
 • Individuellt stöd till placerat barn/ungdom
 • Stöd till ungdom i eget boende
 • Stöd till unga föräldrar

Kontakt

Resursteamet
Besöksadress:
Hotellgatan 20, Ljusdal
0651-180 00 (växel)

Relaterade sidor