Familjeteamet

Familjeteamet inom individ- och familjeomsorgen erbjuder stödinsatser till barn och familjer. En del insatser kräver utredning och biståndsbeslut från kommunen medan andra är öppna för alla.

Råd och stödsamtal till familjer öppna för alla.
Vi kan ge upp till fem samtal. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.
Samtalen kan handla om:

  • Föräldrarollen
  • Vägledning och gränssättning av ditt barn
  • Barns känslomässiga utveckling
  • Era relationer i familjen eller om ni som förälder behöver komma överens om barnen.

Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har vi anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

För att boka in samtal med familjebehandlare ring familjeteamet.

Familjeteamet erbjuder även stödgrupper för separerade föräldrar med gemensamma barn samt för barn och ungdom med separerade föräldrar (se BIFF och Barn i Grupp). Familjeteamet erbjuder även ett föräldrautbildningsprogram som syftar till att förbättra kommunikation mellan föräldrar och barn (se Komet). Trappan är en metod för barn och ungdomar som upplevt våld (se Trappan).

Kontakt

Enhetschef
070-191 79 32

Familjeteamet
Besöksadress:
Hotellgatan 20, Ljusdal
0651-76 13 91
familjeteamet@ljusdal.se

Relaterade sidor