Barn i Föräldrars Fokus - BIFF

Två vuxna och två barn i silhuett

Ljusdals kommun erbjuder en kostnadsfri utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Då föräldrar med gemensamma barn anmäler sig kommer de att skrivas in i separata grupper.

Barn i Föräldrars Fokus, BIFF, är en utbildning som ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera. Huvudfrågan i utbildningen är: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”.

Under utbildningen träffas föräldrar i liknande situation med möjlighet att samtala om och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation samt hur konflikter mellan föräldrar påverkar barn.

Syftet med BIFF är att vidga barnperspektivet, synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge och se möjlighet till faktiska förändringar efter en separation.

Vid tre träffar skapas tillfällen att få information, samtala och fundera över vad som kan göras för att underlätta för berörda barn. Varje deltagare avgör själv hur mycket den vill dela med sig av från sin familj. Utbildningen handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteori, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Varje träff omfattar två timmar på vardagar. Då föräldrar med gemensamma barn anmäler sig kommer de att skrivas in i separata grupper, men det finns inget krav att båda föräldrarna deltar.

Utbildningen, som kommer att äga rum hos Familjeteamet, Hotellgatan 20 i Ljusdal, utgår från ett färdigt material utarbetat av Rädda Barnen. Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med barn och familjer och har tystnadsplikt.

Anmäl ditt intresse för utbildningen till Familjeteamet.

Kontakt

Familjeteamet
0651-76 13 91
familjeteamet@ljusdal.se

Relaterade sidor