Daglig verksamhet, sysselsättning, fritid

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsvariation som gör att du har svårt att få ett vanligt arbete kan du ändå få en meningsfull sysselsättning i en daglig verksamhet.

Rättigheten till daglig verksamhet enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, gäller dig som har en funktionsvariation, autism, autismliknande tillstånd eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Habiliteringsersättning betalas ut till dig som deltar i daglig verksamhet.

Sysselsättning

För personer med psykisk funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Sysselsättningen ska ha ett meningsfullt innehåll och vara anpassat
efter olika behov.

Du kan läsa mer om de olika dagliga verksamheterna, sysselsättning och fritidsverksamheten under respektive flik.