Korttidsvistelse, stödfamilj och korttidshem

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att ett barn eller en ungdom med funktions­nedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en stödfamilj eller i lägerverksamhet.
 
Syftet med insatsen korttidsvistelse är att vårdnadshavare får möjlighet till avlösning. Den ger även barnet rekreation och miljöombyte. Vid korttidvistelse kan barnet fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Detta gäller dock inte lägervistelse.
 
Korttidvistelse kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer. Under lov och studiedagar kan korttidshemmet erbjuda heldagsomsorg. Ansökan görs hos kommunens handläggare.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter, t.ex. biobesök, bekostas av den enskilde.

Stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn i sitt hem en till två helger per månad. Barnet får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter, som t.ex. ”fredagsmys”, en utflykt i naturen eller en eftermiddag i simhallen.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till oss. Du hittar länken till intresseanmälan här på sidan.

Kontakt

Enhetschef
Maria Storing Forssell
0651- 182 28
maria.storing.forssell@ljusdal.se

Vill ni bli stödfamilj?