Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till hjälp av personlig assistent. Det är ett personlig utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

För att få personlig assistans måste det finnas behov av hjälp med följande grundläggande behov: andning, hjälp med personlig hygien, hjälp med måltider, hjälp med att klä av och på sig, hjälp med att kommunicera eller annan hjälp som förutsätter särskilda kunskaper.

Du ansöker om stöd hos kommunens handläggare som gör en utredning och fattar beslut. Behovs­prövningen sker utifrån lagstiftning, se länk här på sidan.

När du väljer Ljusdals kommun som assistansanordnare innebär det att du lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsträffar, utbildning, rehabilitering och arbetsmiljöansvar till kommunen.

Enhetschefer

Lina Glas (vik.)
0651-76 14 74
lina.glas@ljusdal.se

Ann-Kristin Grandell
0651-182 57
ann-kristin.grandell@ljusdal.se

Lena Jonsson
0651-183 53
lena.jonsson@ljusdal.se

Maria Storing Forssell
0651-182 28
maria.storing.forssell@ljusdal.se

Birgitta Westerberg
0651-182 79
birgitta.westerberg@ljusdal.se