God man, förmyndare

Årsredovisning

Nu är det dags för dig som god man/förvaltare att göra din årsredovisning för 2018. Årsredovisningen ska lämnas in till Överförmyndarenheten före den 1 mars 2019.

Tidsbokning för rådgivning

Om du som är god man/förvaltare behöver rådgivning i samband med inlämnande av årsredovisningen finns det möjlighet att boka tid hos överförmyndarenheten följande dagar:

Ovanåker:
tisdag 5 februari
tisdag 12 februari
tisdag 19 februari
tisdag 26 februari

Bollnäs:
onsdag 6 februari
onsdag 13 februari
onsdag 20 februari
onsdag 27 februari

Ljusdal:
torsdag 7 februari
torsdag 14 februari
torsdag 21 februari
torsdag 28 februari

För tidsbokning hör du av dig till: overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10.00 - 12.00, fre 11.00 - 12.00

Grundutbildning

Överförmyndarenheten kommer att hålla grundutbildning/information för dig som är ny god man/förvaltare eller är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare.

Välj det tillfälle som passar dig, vårens datum för grundutbildning är:

Onsdag den 30 januari
Klockan 14.00 - 17.00
Plats: Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39 Bollnäs.

Tisdag den 19 februari
Klockan 13.00 - 16.00
Plats: Ovanåkers kommunhus, Sammanträdesrum A.

Torsdag den 21 februari
Klockan 13.00 - 16.00
Plats: Ljusdals kommunhus, Fågelsjörummet.

Onsdag den 27 mars
Klockan 14.00 - 17.00
Plats: Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39 Bollnäs.

Onsdag den 24 april
Klockan 14.00 - 17.00
Plats: Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39 Bollnäs.

Obs! anmälan krävs. Anmäl dig senast två dagar innan utbildningstillfället genom att maila till overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10.00 - 12.00, fre 11.00 - 12.00

I varje svensk kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av dessa insatser. Syftet är att rättsliga förluster inte ska uppstå för dem som av olika anledningar inte själva kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av en lag som heter föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommuner samarbetar kring överförmyndarfrågor sedan maj 2011 och ingår alla i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Observera att överförmyndarnämnden eller överförmyndaren fortfarande finns kvar i respektive kommuner. Det är endast handläggningen som flyttats till den gemensamma överförmyndarenheten i Bollnäs.

Kontakt med överförmyndar­enheten (handläggning)

Länken tar dig till kontaktpersoner som gäller för Ljusdal men som finns på Bollnäs kommuns hemsida

Kontakt med överförmyndar­nämnden

Förtydligande:
Namn och kontaktuppgifter för alla ledamöter i överförmyndar­nämnden finns via ovanstående länk.

Kontakta oss

Överförmyndarenheten
Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs
overformyndare@bollnas.se

Telefon
0278-250 04

Fax
0278-252 03

Ordinarie telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag
10.00 - 12.00

Fredag
11.00 - 12.00