God man, förmyndare

Stängt på överförmyndarkontoret i Bollnäs 23 oktober

Den 23 oktober har vi stängt på överförmyndarkontoret i Bollnäs då vi åker på länsträff. Vid brådskande ärende går det bra att maila till oss, overformyndare@bollnas.se

Grundutbildning för god man/förvaltare

Överförmyndarenheten kommer att hålla grundutbildning/information för dig som är ny god man/förvaltare eller är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare.

Välj det tillfälle som passar dig, höstens datum för grundutbildning är:

Torsdag den 31 oktober klockan 13.30 - ca 17.00. Plats Stadshuset i Bollnäs, Bollnässalen

Torsdag den 28 november klockan 13.30 - ca 17.00. Plats Stadshuset i Bollnäs, Rengsjörummet

Obs! anmälan krävs. Anmäl dig senast två dagar innan utbildningstillfället genom att maila till overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10.00 - 12.00, fre 11.00 - 12.00

I varje svensk kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av dessa insatser. Syftet är att rättsliga förluster inte ska uppstå för dem som av olika anledningar inte själva kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av en lag som heter föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommuner samarbetar kring överförmyndarfrågor sedan maj 2011 och ingår alla i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Observera att överförmyndarnämnden eller överförmyndaren fortfarande finns kvar i respektive kommuner. Det är endast handläggningen som flyttats till den gemensamma överförmyndarenheten i Bollnäs.

Kontakt med överförmyndar­enheten (handläggning)

Länken tar dig till kontaktpersoner som gäller för Ljusdal men som finns på Bollnäs kommuns hemsida samt blanketter för ansökan m.m.

Kontakt med överförmyndar­nämnden

Förtydligande:
Namn och kontaktuppgifter för alla ledamöter i överförmyndar­nämnden finns via ovanstående länk.

Kontakta oss

Överförmyndarenheten
Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs
overformyndare@bollnas.se

Telefon
0278-250 04

Fax
0278-252 03

Ordinarie telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag
10.00 - 12.00

Fredag
11.00 - 12.00