Hälso- och sjukvård

Bild på kvinna omsorgspersonal

Kommunen och regionen delar ansvaret för att ge en god hälso- och sjukvård.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabilitering för den som bor i vård- och omsorgsboende, har hemsjukvård, vistas i dagverksamhet eller på en korttidsplats. Kommunen ansvarar också för sjuksköterskeinsatser för personer med funktionsnedsättning som bor i boende med särskild service.

Region Gävleborg ansvarar för läkarinsatser. Region Gävleborg ansvarar även för insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut i LSS-boenden och i daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill att du ska få en bra vård. Det är därför viktigt att du berättar vad du tycker är bra och dåligt. Med din hjälp kan vi ytterligare förbättra kvaliteten på vården. Du kan vända dig till personalen som vårdar dig eller till ansvarig chef. Du har även möjlighet att vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Patient­nämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Genom vårt webbformulär kan du också lämna synpunkter.

Enhetschefer

Sjuksköterskor
Eva Bjurström
0651-181 91
eva.bjurstrom@ljusdal.se

Rehabilitering
Ingrid Johansson
0651-180 08
ingrid.johansson@ljusdal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ida Cederholm
0651-182 82
ida.cederholm@ljusdal.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Jonna Margulies
0650-190 78
jonna.margulies@hudiksvall.se