Intraprenad Ramsjö

Intraprenad Ramsjö bedriver samordnad kommunal service i Ramsjö. Sedan 1 september 2018 sköter intraprenaden äldreomsorg, kostproduktion med servering, bibliotek, ungdomsgård, barnomsorg samt utför tjänster åt Gata/Park, Ljusdal Energi, Ljusdalshem och Ljusdals Servicehus.

Intraprenad Ramsjö drevs i projektform mellan februari 2016 och augusti 2018. Den modell som arbetades fram i projektet är den nuvarande ordinarie verksamheten Intraprenad Ramsjö.

Huvudman för Intraprenad Ramsjö är omsorgsnämnden i Ljusdals kommun och äldreomsorgens enhetschef i Ramsjö är chef för intraprenaden.

Kontakta oss

Anneli Hjert
0651-188 75
anneli.hjert@ljusdal.se