Projekt AME

Det pågår två olika projekt inom AME. Ett för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och Fritidsbanken. Läs mer om projekten under respektive undersida.

Kontakta oss

Fritidsbanken
Tobias Wiklund
0651-76 14 40
tobias.wiklund@ljusdal.se

Hållbart arbetsliv i Ljusdal
Lisa Arvsten
073 - 274 73 75
lisa.arvsten@ljusdal.se