Samhälle & gator

Samhälle & gator

På dessa sidor får du information om kartor, lekparker, om drift och underhåll av kommunens gator, vägar och parker, och vad som är på gång för att planera och utveckla Ljusdals kommun.

Om du behöver ansöka om bidrag eller tillstånd för gator, vägar, handel och parkering, så hittar du blanketterna här.

Räddningstjänsten erbjuder olika typer av utbildning och tar emot din ansökan som gäller brandfarliga eller explosiva varor och egensotning.

Här finns också information om hur kommunen är organiserad för att leda och hantera en krissituation.

Hitta snabbt