Vägbelysningsbidrag

Vägbelysningsbidraget berörs inte av de minskade budgetramarna och man kommer att kunna ansöka som vanligt under 2020.

Om du som enskild person eller förening driftar vägbelysning på väg som trafikeras av flera hushåll, kan du söka kommunalt bidrag om 150 kr/år och ljuspunkt. Bidraget betalas ut i mån av medel, senast december månad för sökt år. Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

Handläggare

Bidragsansökan
Kim Magnusson
0651-183 54
kim.magnusson@ljusdal.se