Vägbyggnadsbidrag

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om minskade budgetramar för de olika nämnderna så beslutade Samhällsservicenämnden 2019-10-23 bland annat att inte längre fortsätta erbjuda de ekonomiska bidrag som tidigare utgått för kommunalt vägunderhållsbidrag och vägbyggnadsbidrag, med start från och med budgetåret 2020.

Förvaltningschef
Lasse Norin
0651-180 44
lasse.norin@ljusdal.se