Uteserveringar

Uteserveringar är idag ett vanligt inslag i gatumiljön, som också bidrar till att göra orten levande.

De riktlinjer som finns för uteserveringar ska fungera som en vägledning för dig som näringsidkare om hur du utformar din uteservering så att den passar in i miljön, samtidigt som den uppfyller kraven för alkoholservering, gränsvärden för buller samt god tillgänglighet.

De verksamheter som har sin uteservering på allmän plats måste söka tillstånd hos enheten Gata/Park inför varje säsong.