Bredbandsstrategi

Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag.

För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbands-intressenter i länet.

Syftet med strategin är att länet/kommunerna ska få gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver göras i arbetet med bredband.

Kontakt

IT-driftchef

Åsa Juhlén

0651-185 51

asa.juhlen@ljusdal.se