Järvsö

Järvsö Kyrkby 23:2 med flera "skidnedfart och lift"

Öje 28:1 med flera "Bostäder vid Stationsgatan"

Järvsö Kyrkby 8:52 "Top Resort 3"

Järvsö Kyrkby 23:2 "Parkeringar vid Järvsö Syd"

Väster-Skästra 5:7

Järvsö Kyrkby 5:21 med flera "Bostäder vid Kyrkbyvägen"

Öje 8:42 med flera

Planen antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2016‑11‑03 § 269.
Laga kraft 2016-12-02.

Öster-Skästra 24:7 med flera "området mellan järnvägen och Industrivägen"

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2015‑11‑30 § 235.
Laga kraft 2016-11-10.

Hedenlundsvägen och del av Stationsgatan

Del av Öje 28:1 med flera "Stenevägen"

Upphävande av del av byggnadsplan för Norr Kyrkbyn

Del av Öje 11:21 "Parkering"

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2015‑05‑28 § 165.
Laga kraft 2015-06-26.

Järvsö Kyrkby 23:19 samt del av 23:3, 23:7 "Alpbyn"

Områdesbestämmelser för Stene 3:19 med flera "Kristoffers"

Öje 11:19 och 11:21

Södra Öjeberget, del av Järvsö Kyrkby 23:2 med mera