Ljusdal

Del av Höga 7:1 med flera

Prästgården 1:29 med flera

Norrkämsta 9:10, 9:11 och 9:12 i Ljusdal

Kvarteret Korpen i Ljusdal

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2015‑08‑31 § 153.
Laga kraft 2015-10-06.

Tälle 27:14 i Ljusdal

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2015‑03‑23 § 76.
Laga kraft 2015-04-07.

Stenhamre 13:3 "Parkering på fd statoiltomten"

Slotte 5:4 "Bryggeriet"

Vi 2:22 med flera

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2009‑09‑28 § 157.
Laga kraft 2011-03-23.

Del av Höga 7:1 med flera "Älvvallen"

Kläppa 27:8 (Ämbarbo skola)

Del av Borr 1:26 med flera

Del av Åkersta 29:1

Planen antagen av samhällsbyggnadsnämnden i Ljusdals kommun 2007‑04‑25 § 63.
Laga kraft 2007-05-24.

Måga 16:1

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2006‑04‑24 § 56.
Laga kraft 2006-05-24.

Del av Gärde 15:1

Planen antagen av samhällsbyggnadsnämnden i Ljusdals kommun 2001‑06‑27 § 148.
Laga kraft 2001-07-25.