Övriga

Väster-Skästra 5:7 i Skålbo

Ramsjö skola

Planen antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015‑09‑03 § 227.
Laga kraft 2015-10-06.

Del av Väster-Skästra 5:40 med flera "Bostäder vid Skålbosjön"

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2011‑10‑31 § 216.
Laga kraft 2012-02-17.

Letsbo 2:10 med flera

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2011‑01‑31 § 7.
Laga kraft 2011-03-04.

Hedsjö 9:1 med flera i Hedsjö

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2010‑02‑22 § 42.
Laga kraft 2010-11-18.

Områdesbestämmelser för Bondarv 8:7 med flera "Karlsgården"

Områdesbestämmelser för Letsbo 2:10 "Bommars"

Väster-Skästra 5:40 i Skålbo

Område vid Forsnäset i Ljusdal samt upphävande av detaljplan för ett område vid Forsnäset

Områdesbestämmelser för Svedbovallen