Järvsö

Sörvåga 5:16

Planen antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2022‑12‑01 § 226.
Laga kraft 2022-12-29.

Öje 11:32 med flera "Röda längan"

Järvsö Kyrkby 8:52 "Top Resort 3"

Öje 8:42 med flera

Planen antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2016‑11‑03 § 269.
Laga kraft 2016-12-02.

Öster-Skästra 24:7 med flera "området mellan järnvägen och Industrivägen"

Del av Öje 28:1 med flera "Stenevägen"

Del av Öje 11:21 "Parkering"

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2015‑05‑28 § 165.
Laga kraft 2015-06-26.

Områdesbestämmelser för Stene 3:19 med flera "Kristoffers"