Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort

Antagen av kommunfullmäktige 28 januari 2019 § 3.

I länkarna nedan finns det möjlighet att ta del av fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se

Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se