Fördjupad översiktsplan för verksamhets­område i Ede

Antagen av kommunfullmäktige 24 november 2003 § 148.

I länken nedan finns det möjlighet att ta del av fördjupad översiktsplan för verksamhetsområde Ede.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se

Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se