LIS-plan för Ljusdals kommun

Antagen av kommunfullmäktige 24 april 2017 § 59.
Lagakraftvunnen 24 maj 2017.

I länken nedan finns det möjlighet att ta del av LIS-planen.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör

Anna Liw

0651-76 15 02

anna.liw@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se