Pågående planer

Här presenteras översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

Kvalitetsprogram för Östernäs är ute på samråd, handlingar finns här nedan.
Samrådsbrev för kvalitetsprogram för Östernäs
Kvalitetsprogram för Östernäs

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson

0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se
Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se