Järvsö

Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö "Bostäder vid skolbacken" - Samråd

Detaljplan för Sörvåga 5:16 i Järvsö - Samråd

Handläggare: Kerstin Johansson,  0651-183 06

 

Detaljplanen var ute på samråd mellan 30 augusti och 20 september 2021. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget efter samrådet. Nästa tillfälle för synpunkter är i granskningsskedet.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se